Icon

ARSTATIN 40MG TABLET

strip of 10 tablets

Aretaeus Pharmaceuticals

Rs.99.57

save 20.34% more

Icon

ASTIN 40 TABLET

strip of 10 tablets

Micro Labs Ltd

Rs.202.83

pay 62.26% more

Icon

ATCHOL 40 TABLET

strip of 10 tablets

Aristo Pharmaceuticals Pvt Ltd

Rs.81.33

save 34.94% more

Icon

ATOCOR 40 TABLET

strip of 14 tablets

Dr Reddy's Laboratories Ltd

Rs.283.50

pay 126.8% more

Icon

ATORCYN 40MG TABLET

strip of 10 tablets

Supracyn Pharma

Rs.179.10

pay 43.28% more

Icon

ATOREC 40 TABLET

strip of 10 tablets

Emcure Pharmaceuticals Ltd

Rs.202.83

pay 62.26% more

Icon

ATORFIT 40 TABLET

strip of 15 tablets

Ajanta Pharma Ltd

Rs.225.16

pay 80.13% more

Icon

ATORICA 40 TABLET

strip of 10 tablets

Aprica Pharmaceuticals Pvt Ltd

Rs.138.08

pay 10.46% more

Icon

ATORIN 40MG TABLET

strip of 10 tablets

Medley Pharmaceuticals

Rs.198.00

pay 58.4% more

Icon

ATORLIP 40 TABLET

strip of 10 tablets

Cipla Ltd

Rs.202.83

pay 62.26% more

Icon

ATORMAC 40 TABLET

strip of 10 tablets

Macleods Pharmaceuticals Pvt Ltd

Rs.202.85

pay 62.28% more

Icon

ATORSAVE 40 TABLET

strip of 15 tablets

Eris Lifesciences Ltd

Rs.207.64

pay 66.11% more

Icon

ATORSUM 40MG TABLET

strip of 10 tablets

Future Pharma Pvt Ltd

Rs.130.00

pay 4% more

Icon

ATORVA 40 TABLET

strip of 10 tablets

Zydus Cadila

Rs.211.45

pay 69.16% more

Icon

AVAS 40 TABLET

strip of 10 tablets

Micro Labs Ltd

Rs.202.83

pay 62.26% more

Icon

AZERVA 40 TABLET

strip of 10 tablets

Intas Pharmaceuticals Ltd

Rs.202.83

pay 62.26% more

Icon

AZTOR 40 TABLET

strip of 15 tablets

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Rs.304.27

pay 143.42% more

Icon

BIOTOR 40MG TABLET

strip of 10 tablets

United Biotech Pvt Ltd

Rs.164.00

pay 31.2% more

Icon

CAAT 40 TABLET

strip of 10 tablets

Abbott

Rs.202.71

pay 62.17% more

Icon

CONVISTAT 40MG TABLET

strip of 10 tablets

Converge Biotech

Rs.179.00

pay 43.2% more