Dr. Rajendra Vishwakarma

( MS - Ophthalmology, MBBS, FRS )

Ophthalmologist/ Eye Surgeon, Ophthalmologist

32 Year(s) experience

Practice Locations

S. M. Vishwakarma Memorial Eye Hospital

Dr Ambedkar Marg, Kamal Chowk, Dobi Nagar, Kamaal Chok, Nagpur, Maharashtra 440017
Dr.Ambedkar Marg, Nagpur.

IconView Map

Fees Rs.200

MON - SAT : 09:00 AM - 03:00 PM, 07:00 PM - 09:00 PM

Experience

32 Year(s)