Dr. Prashil Junankar

( BAMS )

Ayurveda

5 Year(s) experience

Practice Locations

Junankar Ayurveda Chikitsalaya

M.A.-16,mig colony,opposite dikshabhumi,near chitrkala mahavidyalaya
Laxmi Nagar, Nagpur.

IconView Map

Fees Rs.1

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

Specialization

Ayurveda

Experience

5 Year(s)