Dr. Padmashri S Puranik

( BDS )

Dentist

9 Year(s) experience

Practice Locations

Dentaland

#46/4, Prabuddha, 3rd Main, Kalyan Nagar, Dharwad. Landmark: Near 10th Cross.
Dharwad Kalyan Nagar, Dharwad.

IconView Map

MON - SAT : 10:30 AM - 01:30 PM, 05:30 PM - 08:30 PM

Specialization

Dentist

Experience

9 Year(s)