Tirupati Medical Centre

C-10 Malviye Nagar. Landmark: Near Shivalik Panchsheel Geetanjali Marg
Malviya Nagar, Delhi

Doctors

Dr. Ashok Gupta

(MBBS, MS - General Surgery, Advanced Laparoscopy Training, Robotic surgery, FAIS, FIAGES)

General Surgeon, General Physician

26 year(s) experience

Fees Rs.500

MON - SAT : 10:00 AM - 01:30 PM, 05:00 PM - 08:30 PM