Sri Aravindo Sevakendra

#1H, Gariahat Road, Jodhpur Park. Land Mark: Near Jadavpur Police Station & Adj. to South City Mall.
Jodhpur Park, Kolkata

Doctors

Fees Rs.200

SUN : 09:00 AM - 11:00 AM

MON : 11:00 AM - 01:00 PM, 05:30 PM - 07:00 PM

THU : 11:00 AM - 01:00 PM