Smile Jaipur Dental Hospital

Prince Road.
Landmark :Near Jyotish Acharya Astrologer.
Vaishali Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Vineet Prabhakar

(BDS)

Dentist

9 year(s) experience

Fees Rs.200

SUN : 10:00 AM - 02:00 PM

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 04:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Scaling / Polishing