Siya Clinic

Gaurav Sidhi Apt,Utam Nagar, Cidco, Landmark: Near Bhole Mangal Karylaya & Near Shubham Park,
Uttam Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Tulshiram R. Kartule

(BHMS)

Homoeopath

7 year(s) experience

Fees Rs.350

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 05:30 PM - 08:30 PM

All Services
  • Skin Disease Treatment
  • Weight Loss Diet Counseling
  • Hair Loss Treatment
  • Arthritis Management
  • Diabetes Management
  • Dandruff Treatment