Shyam Clinic

#334, Shreeji Nagar-1, Kapodra Char Rasta, Landmark: Near Dashrath Nagar.
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. J.L. Ranpura

(BSAM)

Ayurveda

35 year(s) experience

Fees Rs.30

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Vasthi
  • Njavarakizhi
  • Sirovasthi
  • Sirodhara