Shukratara Clinic

Shelar Park, Takli Road Corner, New Mumbai-Agra Road, Dwarka, Landmark: Opp Peer Ghodesawar Baba Durgah.
Dwarka Corner, Nashik

Doctors

Dr. Tushar Hemant Shelar

(BAMS, PG Kshasutra)

Ayurveda

8 year(s) experience

Fees Rs.300

All Services
  • Panchakarma
  • Skin Tag Treatment
  • Hair Loss Treatment
  • Renal ( Kidney ) Stones Treatment
  • Nadi Pariksha