Kulkarni Dental Clinic

Flat No 1, Bhagirath Apartments, Santnagar Street, Aranyeshwar, Landmark: Near Samarth Hostel
Parvati Gaon, Pune

Doctors

Dr. Shilpa Kulkarni

(BDS, Diploma in Implant Dentistry)

Dentist

24 year(s) experience

Fees Rs.500

SUN - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:30 PM