Krupayu Clinic

Shop No.4, Shri Avdhoot Park, Savarkar Chowk, Chetna Nagar, Rane Nagar
Rane Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Pradnya Yogesh Deshpande

(BAMS)

Ayurveda

13 year(s) experience

Fees Rs.100

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Renal ( Kidney ) Stones Treatment
  • Skin Tag Treatment
  • Nadi Pariksha
  • Infertility Evaluation / Treatment