Krishna Clinic And Skin Care

#12, Abhishek Residency, 1, Sudama Chowk, Mota Varachha, Surat.
Mota Varachha, Surat

Doctors

Dr. Hitesh B Dholiya

(BHMS)

Homoeopath

7 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:00 PM

All Services
  • Skin Disease Treatment
  • Hair Loss Treatment
  • Allergy Treatment
  • Dandruff Treatment