Kotnis Acupuncture Hospital

New Kartar Nagar.
Landmark :Back side gurudwara gursagar Salem Tabri, Near Jalandhar Bypass
Salem tabri, Ludhiana

Doctors

Dr. Neha dhingra

(MBBS)

General Physician

2 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 06:00 PM - 08:00 PM