Khuranas Mothers & Childcare Clinic

#A-269, Malviya Nagar,Shivanand Marg, Malviya Nagar. Landmark: Near Satkar Shopping Centre.
Malviya Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Rajesh Khurana

(MBBS, MD - Pediatrics)

Pediatrician

0 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 11:30 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 08:30 PM