Kayakalpa Physiotherapy Clinic

Sarang Society, No-2, Parvati, Sahakarnagar, Landmark: Near Vidya Sahakari Bank.
Sahakar Nagar, Pune

Doctors

Dr. Sagar Kardile (PT)

(BPTh/BPT, MPTh/MPT - Cardiovascular & Pulmonary Physiotherapy)

Orthopedic Physiotherapist, Physiotherapist

8 year(s) experience

Fees Rs.200