Kaya Sparsh

Sadhu Vaswani Marg, Sai Baba Nagar, Ulhas Nagar West, Near to m adhusudan ashram,Ulhas Nagar
Borivali East, Mumbai

Doctors

Dr. Preeti Jain

(MBBS, MD - Dermatology)

0 year(s) experience

All Services
  • Photofacial
  • Peel, Polishing, Lasers
  • Dermaroller