Kaya Clinic

#187, Jivraj Sawaimal Chawl, V N Purav Marg, Patil Lane, Sion Chunabhatti, Landmark: Vidya Vikas High School.
Chunabhatti, Mumbai

Doctors

Dr. Shrikant Parshuram Gaikar

(MBA (Health Care), BHMS)

10 year(s) experience

Fees Rs.100

All Services
  • Health Checkup (General)