Kaushik Clinic

18/15, Azad Nagar Kishan Ganj . Landmark - Near Pratap Nagar Metro
Sarai Rohilla, Delhi

Doctors

Dr. Vikas Kaushik

(BAMS)

Ayurveda

14 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:30 PM

All Services
  • Skin Tag Treatment
  • Hair Loss Treatment
  • Ayurvedic Surgery
  • Sirovasthi