Kashyap Hospital

#5, Ranchod Park, Manjalpur, Landmark: Near Alwa Naka
Manjalpur, Vadodara

Doctors

Dr. Kalpesh K. Soni

(BAMS)

Ayurveda

25 year(s) experience

All Services
  • Gastritis Treatment
  • Panchakarma
  • Shirodhara
  • Kshar Sutra