Kashyap Hospital

#5, Ranchod Park, Manjalpur, Landmark: Near Alwa Naka
Manjalpur, Vadodara

Doctors

Dr. Kalpesh K. Soni

(BAMS)

Ayurveda

25 year(s) experience

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Gastritis Treatment
  • Panchakarma
  • Shirodhara
  • Kshar Sutra