Karib Clinic

Hira navjivan society, building no 108, Near Shankar Market,Pantnagar, Ghatkopar East, mumbai
Ghatkopar East, Mumbai

Doctors

Dr. Jabeen Dhansay

(BAMS)

Ayurveda

21 year(s) experience

Fees Rs.300

All Services
  • Gastritis Treatment
  • Lepanam
  • Nadi Pariksha