Kakadiya Clinic

#6, Yogi Shopping, Yogi Nagar, Landmark: Near Yogi Nagar Market.
Nana Varachha, Surat

Doctors

Dr. Kalpesh K. Kakadiya

(BAMS)

Ayurveda

6 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 10:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Ayurvedic Surgery
  • Panchakarma
  • Vasthi
  • Udwarthanam
  • Abhyangam
  • Sirovasthi