Joshi Dental Clinic

19, Muslim Nabi Nagar, Housing Society, Ground Floor, 60 Feet Rd, Shahu Nagar, Near Chota Time Hospital, Dharavi
Dharavi, Mumbai

Doctors

Dr. Asawari Joshi

(BDS)

Dentist

8 year(s) experience

MON - FRI : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:30 PM