Jiva Ayurveda Clinic

B-5 , Subash Nagar Shopping Arcade , Subash Nagar. Landmark : Near T B Hospital
Shastri Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Ravi Shankar Sharma

(BAMS)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.150

MON, WED - SAT : 10:00 AM - 07:00 PM

All Services
 • Pizhichil
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Ayurvedic Surgery
 • Kizhi
 • Udwarthanam
 • Panchakarma
 • Nasyam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Piles Treatment (Non Surgical)
 • Infertility Evaluation / Treatment
 • Ayurvedic Massage
 • Arthritis Management
 • Diabetes Management