Jijai Maternity And Nursing Home

12 Chaitanya CHSGarkheda Road, Sarang Society, Ashok Nagar. Landamrk: Near Gajanan Maharaj Temple, Above Bank Of Baroda
Garkheda, Aurangabad

Doctors

Fees Rs.200

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM