Jain Dental Clinic

#Pushkraj Apt, Thatte Nagar,Gangapur Road,Landmark : Near Thunder Point.
Sawarkar Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Pankaj Jain

(BDS)

Dentist

6 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 01:30 PM, 05:00 PM - 09:30 PM

All Services
  • Surgical Tooth Extraction
  • Impaction / Impacted Tooth Extraction
  • Artificial Teeth
  • Scaling / Polishing