Ifrah Dental Clinic And Implant Centre

#J4/106-C, Pilikothi, Golgadda, Landmaek: Opp. Jamea Hospital, Varanasi
Sigra, Varanasi

Doctors

Dr. Zainul Bashar Ansari

(BDS)

Dentist

18 year(s) experience

Fees Rs.150

SUN : 10:00 AM - 02:00 PM

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM