Hetal Clinic

# Shop No.4, Sheetal Park Society Landmark: Near Kailashdham Society
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. Chandubhai Kavathia

(BSAM)

Ayurveda

38 year(s) experience

Fees Rs.20

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Njavarakizhi
  • Vasthi
  • Abhyangam