Herbal Cure

21, Palaniyappan Street, Periyar Nagar, Nagalkeni
Landmark :Near Vijaya Ganapathi Temple
Chromepet, Chennai

Doctors

Dr. Kalpa

(BSMS)

Siddha

7 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 07:00 PM - 08:00 PM