Hemadri Ayurved Clinic

First Floor, Surya Prakash Apt, Near Idea Office. Parijat nAgar, Landmark- Before Shette Hospital.
Mahatma Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Sachin Ahire.

(BAMS)

Ayurveda

20 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
  • Panchakarma
  • Vasthi
  • Sirodhara
  • Nasyam
  • Ayurvedic Massage
  • Nadi Pariksha