Harikrishna Clinic

#7, Narayanamuni Apartment, Sapna Society, Varachha Road,Landmark: L.H Road.
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. Harivadan Kurajibhai Parmar

(BAMS)

Ayurveda

11 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 10:00 PM

All Services
 • Panchakarma
 • Sirodhara
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Nasyam
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Abhyangam
 • Kizhi
 • Lepanam
 • Vasthi