H N R Diagnostic Center

Uttarahalli Main Road. Landmark: Near Shanti Sagar Restaurant
Uttarahalli, Bangalore

Doctors

Dr. Priyanka Jainapur

(MBBS, MD - Anatomy)

General Physician

3 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 05:00 PM - 09:00 PM