Guru Nanak Skin Clinic

# 3773, Main Road, Kanhaiya Nagar, Tri Nagar. Landmark: Near to Kanhaiya Nagar Metro Station.
Tri Nagar, Delhi

Doctors

Dr. Neeraj Bajaj

(MBBS, MD - Dermatology , Venereology & Leprosy)

Dermatologist

28 year(s) experience

Fees Rs.600

SUN : 11:00 AM - 02:00 PM

MON - FRI : 10:00 AM - 01:30 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

SAT : 11:00 AM - 01:30 PM

All Services
  • Scar Treatment
  • Acne / Pimples Treatment
  • Microdermabrasion