Dr.Prakash Kothari Clinic

#203A, Sukh Sagar, N S Patkar Marg, Charni Road. Landmark: Near to Sukh Sagar.
Charni Road, Mumbai

Doctors

Dr. Prakash Nanalal Kothari

(MBBS)

Sexologist

0 year(s) experience

Fees Rs.10000