Dr Vishal Bhor's Dental Clinic

Dr Vishal Bhor's Dental clinic, krantinagar, Behind vitthal mandir, opp to kute vrundawan, akurdi, pune.
Akurdi, Pune

Doctors

Dr. Vishal Bhor

(BDS)

Dentist

10 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM