Dr Sushil Kumar

Vijay Nagar, Main Bazar, Batala Road, Landmark: Near Samsung India Store.
Amritsar, Amritsar

Doctors

Dr. Sushil Kumar

(BAMS)

Ayurveda

37 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Njavarakizhi
  • Sirodhara
  • Vasthi