Dr Sudhir Nagare Clinic

#304, Vrindavan Sankul, Kranti Nagar.
Panchvati, Nashik

Doctors

Dr. Sudhir N. Nagare

(BAMS)

Ayurveda

22 year(s) experience

Fees Rs.60

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Nadi Pariksha
  • Nasyam