Dr Sheetal Parekh's Clinic

301/302, Sundaram Building, Mistry Complex, Akal Society, Kanti Nagar, J B Nagar
Landmark :Kiran Care N Care Hospital
Andheri East, Mumbai

Doctors

Dr. Sheetal Parekh

(BHMS)

Homoeopath

8 year(s) experience

Fees Rs.1000

SUN, SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 04:00 PM - 09:00 PM

MON - FRI : 04:00 AM - 09:00 PM