Dr. Poonam Upadhaya Clinic, Jaipur

#47/164, Kiran Path, Mansarovar, Landmark: Near Overhead Tank.
Mansarovar, Jaipur

Doctors

Dr. Poonam Upadhaya

(MBBS, MS - Obstetrics & Gynaecology)

Gynecologist, Gynecologist/Obstetrician

0 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 09:00 AM - 11:00 AM, 04:30 PM - 05:30 PM