Dr. Palep Priyank Nursing Home

Manoj Co-Operative Housing Society, Sankarganekar Mark, Prabhadevi, Landmark: Near Ravindranathya Mandhir.
Prabhadevi, Mumbai

Doctors

Dr. Shweta Raman

(MBBS, MD - Obstetrics & Gynaecology)

Obstetrician, Gynecologist/Obstetrician, Gynecologist

8 year(s) experience

Fees Rs.500

THU, SAT : 02:00 PM - 04:00 PM