Dr. P. J. Bansal Clinic

#8/208, Arya Nagar, Kanpur, Landmark: Near Bombay Namkeen Bhandaar.
Arya Nagar, Kanpur

Doctors

Dr. Paramjeet Bansal

(MBBS, MS - Ophthalmology)

Ophthalmologist/ Eye Surgeon, Ophthalmologist

31 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 12:00 PM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM