Dr. Mukhtar Mulla's Clinic

Rahatni Phata ,Shrinagar, Kalewadi, Landmark: Sai Chowk.
Kalewadi, Pune

Doctors

Dr. Mukhtar Mulla

(MBBS)

19 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 09:30 AM - 01:00 PM, 05:30 PM - 10:00 PM