Dr Krishnamurthy's Hospital And Rehab Center

Nayakman. Landmark: Near Basveshwarnagar Circle
Bidar, Bidar

Doctors

Dr. Raghu Krishnamurthy

(MBBS, DNB - Orthopedics/Orthopedic Surgery, MS - Orthopaedics)

Orthopedist

14 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 11:00 AM - 02:00 PM, 07:00 PM - 09:00 PM