Dr. Jai Vardhan Rai Clinic

#105c, Sarojini Naidu Marg, Landmark: Near Priyadarshini Ansal Apartments , Allahabad.
S N Marg, Allahabad

Doctors

Dr. JAI Vardhan RAI

(MBBS)

0 year(s) experience

MON - SAT : 10:00 AM - 07:00 PM