Dr Hassan Ayurveda Brain And Spine Super Specialty Hospital

Rajaji Road, Landmark : Near Ksrtc Stand
Kochi M.G.Road, Ernakulam

Doctors

Dr. Mohamed Rifas

(BAMS)

Ayurveda

8 year(s) experience

Fees Rs.150

All Services
 • Yoga
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Kizhi
 • Hijama
 • Rakthamoksha
 • Agni Karma
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Vasthi
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Arthritis Management