Dr. Gurpal Singh's Clinic

SCF 35, 1st Floor, Phase 9,S.A.S Nagar, Sector 67, Landmark: Sohana.
Sector- 78, Mohali

Doctors

Dr. Rajvir Kaur

(BAMS)

Ayurveda

17 year(s) experience

MON - SAT : 09:30 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirovasthi
  • Pizhichil
  • Vasthi
  • Udwarthanam
  • Yoniprakshalanam