Dr. Brij Bhushan's Clinic

#14, Gandhi Ashram, Main Garh Road, Landmark: Near Nandan Cinema.
Shastri Nagar, Meerut

Doctors

Dr. Brij Bhushan

(BAMS)

Ayurveda

35 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:00 PM