Dr. Bharat Kelkar Hospital

Mumbai Naka. Landamrk: Behind Maha Marga Bus Stand
Gaikwad Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Sagar Kelkar

(MBBS, MS - Orthopaedics)

Orthopedist

3 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - FRI : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 07:00 PM

SAT : 09:00 AM - 02:00 PM