Dr. Arya's Dental Care And Orthodontic Centre

4, Nalanda Vihar, Maharani Farm, Vishavkarma Nagar - III
Landmark :Near Durgapura Railway Over Bridge
Durgapura, Jaipur

Doctors

Dr. Kusum Arya

(BDS)

Dental Surgeon, Dentist

20 year(s) experience

Fees Rs.100

SUN : 09:00 AM - 01:00 PM

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:00 PM