Dr Apeksha Mandhare Clinic

Dahanukar Colony Circle
Kothrud, Pune

Doctors

Dr. Apeksha M (PT)

(BPTh/BPT)

Physiotherapist

6 year(s) experience

Fees Rs.400

SUN - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:30 PM